logo
info@cleanfix.com
099/435-0055
8:00 - 20:00
Biograd na Moru
Novosti
01 Feb/1

Toplinska sanitacija vrućom parom pokazuje se kao pouzdan i lako primjenjiv način inaktivacije ili ubijanja mikroorganizama bez pomoći kemijskih dezinficijensa.

Novosti
01 Feb/1

Odgovornost čovjeka prema smanjenju zagađenja okoliša, ušteda energije te doprinos smanjenja globalnog zatopljenja, kao i važeća građevno-tehnička regulativa, obvezuju na izbor i primjenu materijala kojima ostvarujemo potrebnu toplinsku zaštitu.